Skip to content
VISIE

Een belevenis in de groene ruimte!
Kernwoorden van Kinderopvang de Vrijbuiter zijn: buiten, rust, veiligheid, respect, oudercontact, en uw kind als individu. Deze kernwoorden komen in de dagelijkse praktijk steeds weer tot uitdrukking. Dat merkt u al wanneer u binnenloopt voor een kennismakingsgesprek.

 
 
UW KIND ALS INDIVIDU

Kinderopvang de Vrijbuiter ziet ieder kind als een uniek persoon, met zijn eigen talenten, vaardigheden en eigen~aardigheden. We respecteren ieder kind hierin. Kinderen worden gestimuleerd door aan te sluiten op hun behoeften en mogelijkheden van dat moment. De uitdaging ligt erin om in te spelen op uw  kind en hiermee zijn/haar behoefte te stimuleren.

 
 
OUDERCONTACT

U vertrouwt uw kind aan ons toe en daarmee ook een niet onbelangrijk stukje opvoeding. Een goed contact tussen u als ouder en hoofdopvoeder en ons als mede-opvoeders vinden  we van het allergrootste belang. Uw kind voelt dan dat u ons vertrouwt. Kinderopvang De Vrijbuiter investeert in een goed contact door onder andere de heen-en-weer-schriftjes, oudergesprekken, tijd nemen bij de breng- en haalmomenten en ouderavonden. Een wederzijds vertrouwen vinden wij de juiste basis om tot een goede opvang van uw kind te komen. En als er tussentijds behoefte is aan een gesprek, is dat altijd mogelijk.

 
 
RESPECT

Bij Kinderopvang de Vrijbuiter willen we vrij zijn. Respect voor alles wat leeft is daarbij belangrijk. Alles wat groeit en bloeit krijgt onze aandacht. We streven naar een plant- en diervriendelijke omgang. We laten ook de kinderen hiermee kennismaken en prijzen ze wanneer ze liefdevol met de dieren omgaan. De aandacht voor het positieve laat kinderen groeien. We vinden het belangrijk positief gedrag te stimuleren en proberen zoveel mogelijk het negatieve gedrag om te buigen naar het positieve.

VEILIGHEID

Kinderopvang de Vrijbuiter voldoet uiteraard aan alle eisen die door overheid aan haar gesteld worden. Daarnaast streven we nog een heel ander soort veiligheid na:

‘Het mogen zijn wie je bent’. Dat maakt dat er ruimte is om boos te zijn of verdrietig, maar zeker ook om plezier te hebben. Er is ruimte voor het hele spectrum aan emoties. We walsen daar niet overheen en nemen de tijd om er voor uw kind te zijn wanneer het dat nodig heeft. Wanneer een kind zich veilig en geborgen voelt kan het pas openstaan en leren. Voor een optimale ontwikkeling is deze veiligheid van wezenlijk belang!

 
 
RUST

Kinderen hebben rust nodig om hun indrukken te kunnen verwerken. Naast het stimuleren van de ontwikkeling is het geven van rustige momenten net zo belangrijk. We zijn altijd alert op signalen die ons vertellen dat een kind behoefte heeft aan rust. Uiteraard hebben we ook vaste rustmomenten, maar we spelen zoveel mogelijk in op de individuele behoeften van uw kind.

 
 
BUITEN

Buiten zijn is erg goed voor alle vormen van ontwikkeling: voelen, horen, zien, motoriek en de verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling. Op een volkomen vanzelfsprekende manier leren kinderen bijvoorbeeld ordenen door steentjes bij elkaar te zoeken, te sorteren en later zelfs te tellen. Op de boerderij zijn er veel mogelijkheden en uw kind mag mee helpen. Zo mogen ze bijvoorbeeld de koeien voeren, in het hooi spelen of de moestuin verzorgen. Daarmee leren ze hun fysieke krachten kennen en ontwikkelen ze zowel de grove als de fijne motoriek. Buiten spelen maakt dat je meer wil bewegen, samen met anderen. Dat vergroot ook weer de sociale vaardigheden. Bij Kinderopvang de Vrijbuiter zijn we een groot deel van de dag buiten. We zitten niet voor niets midden in de prachtige polder!

Hieraan ten grondslag ligt het kindbeeld dat ervan uitgaat dat uw kind al een mens is en niet nog moet worden. Uw kind is competent en dus dienen wij (opvoeders) het met vertrouwen tegemoet te treden.

In de omgang tussen de medewerkers onderling en in de totale bedrijfsvoering hanteren we dezelfde uitgangspunten voor respect, ruimte en een individuele positieve benadering. Zo lopen bedrijfsvoering en pedagogiek hand in hand.